Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

1. Phương thức giao hàng - thanh toán bằng tiền mặt:Phương thức này chỉ áp dụng miễn phí đối với những khu vực công ty hỗ trợ giao nhận (tham khảo "Khu vực giao hàng miễn phí" bên dưới). Ngoài những khu vực hỗ trợ, công...

Xem tiếp