3%
 Yến nhà - Đã làm sạch  Yến nhà - Đã làm sạch

Yến nhà - Đã làm sạch

3,832,000₫

3,950,000₫

3%
 Yến nhà sạch nguyên tổ  Yến nhà sạch nguyên tổ

Yến nhà sạch nguyên tổ

4,510,000₫

4,650,000₫

3%
 Yến nhà sạch tổ tròn  Yến nhà sạch tổ tròn

Yến nhà sạch tổ tròn

4,026,000₫

4,150,000₫

3%
 Yến nhà thô nguyên tổ  Yến nhà thô nguyên tổ

Yến nhà thô nguyên tổ

3,298,000₫

3,400,000₫