FAQ

Hỏi đáp

Tại sao "Tổ Yến" còn được gọi là "Yến Sào" ?Trong từ "Yến Sào", từ "Yến" ý chỉ chim yến, "Sào" ý chỉ sào huyệt, Yến Sào là từ Hán - Việt ý chỉ sào huyệt của chim yến. Chính vì vậy hai từ "Yến Sào" và "Tổ Yến" có...

Xem tiếp